Jeśli zechcesz wysłać wiadomość do XLP Research Trust, prosimy skorzystać z poniższego formularza. 

Chcąc zaprenumerować sporadycznie wydawany informator w języku angielskim wystarczy zaznaczyć kratkę, co stanowi wyrażenie zgody. Żadnych informacji na Twój temat nie przekażemy żadnej innej organizacji.

Imię i nazwisko: 
Adres email: 
(konieczny jest ważny adres email)
Kraj: 
W jaki sposób o nas usłyszałeś? 
Treść wiadomości: 
(Podejmiemy próby udzielenia odpowiedzi w języku, którym posługuje się nadawca wiadomości)
Proszę przysyłać mi sporadycznie wydawane informatory. Rozumiem, że nikomu nie przekażecie, odpłatnie czy nieodpłatnie, moich danych osobowych, oraz że w dowolnej chwili mogę anulować subskrypcję.

Oto nasz adres:-

The XLP Research Trust
60 Winchester Road
Romsey
Hampshire
SO51 8JA
Wielka Brytania

Tel: +44 (0)1794 521077

Registered Charity No: 1111075

Prosimy zwrócić uwagę, że tylko okazjonalnie telefon odbiera osoba mówiąca po angielsku, jednak automatyczna sekretarka czynna jest przez 24 godziny na dobę.